bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 000000023915, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu wykonuje ustawowe zadania przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest jednocześnie Dyrektorem Stacji.
Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu został wprowadzony Zarządzeniem nr 352/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r. , w którym wprowadzono zmiany Zarządzeniem nr 168/18 z dnia 17 maja 2018 r.Opublikował: Ireneusz Skrzypczak
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Ireneusz Skrzypczak
Dokument z dnia: 25.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 733