bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny EA;
2) Oddział Nadzoru N,
    w skład którego wchodzą;
    a) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii N.E,
    b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej N.HK,
    c) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia N.HŻ,
    d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy N.HP,
    e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży N.HD,
    f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego N.NS;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
    i Ochrony Przeciwpożarowej BHP i OP;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń KS;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych OC;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki SO;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia OZ;
8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego GK;
9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości SJ;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego RP;
11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych OIN;
12) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych IOD.Opublikował: Ireneusz Skrzypczak
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Ireneusz Skrzypczak
Dokument z dnia: 11.04.2019
Dokument oglądany razy: 935