bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zadania i kompetencje

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu, w szczególności poprzez:

 1. wykonywanie czynności kontrolnych;
 2. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 3. działalność przeciwepidemiczną;
 4. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
 6. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 7. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 8. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 9. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 10. prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
 11. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 12. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 13. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 14. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
 15. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 16. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 17. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
 18. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.


Opublikował: Ireneusz Skrzypczak
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Ireneusz Skrzypczak
Dokument z dnia: 25.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 394