bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna - RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.
Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić Administrator danych wobec osób, których dane osobowe przetwarza.
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Rawiczu będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu, z siedzibą przy ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. +48655453937, e-mail: sekretariat@psse-rawicz.pl , psse.rawicz@pis.gov.pl;

2) W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@psse-rawicz.pl, tel. +48655453937

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie dobrowolne.Opublikował: Ireneusz Skrzypczak
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Ireneusz Skrzypczak
Dokument z dnia: 01.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 314