bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

System jakości

Nadrzędnym celem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu usług poprzez utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/ IEC 17020:2012 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

  • Politykę Jakości,
  • Księgę Jakości,
  • 11 Procedur Ogólnych,
  • 5 Instrukcji,
  • Procedury Techniczne.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu, który utrzymuje System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO/ IEC 17025:2005, znają Politykę Jakości oraz stosują powyższe dokumenty.
Za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w PSSE w Rawiczu odpowiada Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości - inż. Gabriela Błaszczyk.
tel. 65 5453937

e-mail: system.jakosci@psse-rawicz.plOpublikował: Ireneusz Skrzypczak
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Ireneusz Skrzypczak
Dokument z dnia: 11.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 109