bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wystąpienia pokontrolne

2019 rok

28.06.2019 r. Protokół z przeprowadzonej kontroli przez ZUS w okresie od 10.06.2019 r. 19.06.2019 r.

07.06.2019 r. Wystąpienie pokontrolne Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu - P/19/086 - System bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślin.

07.05.2019 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.

2018 rok

22.10.2018 r. Raport z audytu wewnętrznego.

18.10.2018 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.

2017 rok

19.09.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.

14.03.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.

2016 rok

19.07.2016 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.

15.04.2016 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.

2015 rok

20.10.2015 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.

2014 rok

02-11.06.2014 r. Wystąpienie pokontrolne. Czynności kontrolne przeprowadził na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego zespół kontrolerów.

30.05.2014 r. Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w okresie od 30.05.2013 r. 30.05.2014 r.

24.04.2014 r. Wystąpienie pokontrole z kontroli sprawdzającej dotyczącej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.

28.11.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.Opublikował: Ireneusz Skrzypczak
Publikacja dnia: 15.11.2019
Podpisał: Ireneusz Skrzypczak
Dokument z dnia: 25.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 820